whistle.tools

Hvorfor kan en whistleblowerordning hurtig tjene sig selv hjem?

Der er blevet øget fokus på, at virksomheder skal opføre sig korrekt og overholde lovgivningen, men ofte går det langt ud over det. Det er i sig selv ikke ulovligt at producere tøj i lande, hvor de bruger børnearbejdere. Men det er uacceptabelt set med europæiske øjne. Flere og flere aktive forbrugere ønsker ikke at […]

Hvorfor kan en whistleblowerordning hurtig tjene sig selv hjem? Read More »

Hvem opdager svindel i virksomhederne?

Virksomheder mister gennemsnitlig 5 procent af deres årlige omsætning på grund af svindel. Det viser undersøgelse fra Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 42% procent af svindlerne viste sig at være almindelige nsatte, 38 procent ledere og 18 procent ejere/direktører,  En af argumenterne for whistleblowerordninger på arbejdspladser er, at det ofte er de ansatte, som

Hvem opdager svindel i virksomhederne? Read More »

HR-chefens 6 dilemmaer og udfordringer

Når en whistleblowerindberetning lander på HR-chefens skrivebord, kan der opstå en række udfordringer og dilemmaer. Særligt hvis HR-chefen står alene med sagen. Whistle Tools har specialister, der gennemgår indberetningen, inden den når HR-chefen. Vi kommer med forslag til, hvordan man skal håndtere indberetningen, herunder juridiske aspekter, arbejdsmiljøspørgsmål, regnskabsforhold og kommunikation, alt afhængigt af sagens karakter.

HR-chefens 6 dilemmaer og udfordringer Read More »

Hvorfor har man valgt at lave regler om whistleblowerordninger?

Der er ingen tvivl om at ansatte spiller en vigtig rolle i forhold til at opdage og afsløre kriminalitet og andre uacceptable forhold på arbejdspladser. Hidtil har der ikke været regler om whistleblowere bortset fra særlige områder, som fx hvidvaskloven og i lovgivning om finansielle virksomheder.  EU-Kommissionen har peget på skandaler som Luxleaks, Panama Papers

Hvorfor har man valgt at lave regler om whistleblowerordninger? Read More »

Whistleblowerloven stiller ikke krav om anonymitet

Whistleblowerloven stiller ikke krav om anonymitet. Modsat det indtryk man får, når man læser om de whistleblowersystemer, som er på markedet, så er man som arbejdsgiver ikke forpligtet til at indføre en ordning, hvor whistlebloweren er anonym, men alene en ordning, som sikrer fortrolighed om whistleblowerens identitet. Det betyder, at man kan indrette et system,

Whistleblowerloven stiller ikke krav om anonymitet Read More »

Stikkerlinje

Når der indføres en whistleblowerordning på en arbejdsplads er det vigtigt at ledelsen klart signalere at det er vigtigt at de ansatte bruger ordningen, hvis de oplever fx uetisk adfærd, sexchikane eller direkte lovbrud . Det gælder både i den information, som de ansatte får om ordningen med også den måde at whistleblowerpolitikken formuleres. Hvis

Stikkerlinje Read More »

Hvad er Den Nationale Whistleblowerordning?

Der findes ordninger i offentlig regi, som fx ” Den Nationale Whistleblowerordning”, hvor en indberetning modtages af en offentlig myndighed. I denne sammenhæng kan en sådan ordning betegnes ”ekstern” og er forskellig fra den ordning der er krav om på en arbejdsplads. Gennem Den Nationale Whistleblowerordning kan man indberette alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold,

Hvad er Den Nationale Whistleblowerordning? Read More »

Opdag svindel

Man kan gøre meget meget for at opdage svindel. kab en virksomhedskultur, der fremmer åbenhed, integritet og etisk adfærd. Dette kan opnås ved at etablere et etisk regelsæt, give medarbejdere mulighed for anonym rapportering af mistænkelig adfærd, og sikre, at der ikke er nogen frygt for repressalier mod dem, der rapporterer svig. Ved at fremme

Opdag svindel Read More »

3 råd til implementering af en whistleblowerordning

Der er en del ting at overveje, når man skal indføre en whistleblowerordning, som rent faktisk virker. Her er 3 råd, som man som minimum bør følge. 1. Klare retningslinjer: Sørg for klare og tydelige retningslinjer for whistleblowerordningen. Definere hvad en whistleblower er, hvordan man indberetter det, og hvilke trin der følges i behandlingen af

3 råd til implementering af en whistleblowerordning Read More »

Hvad er HR-chefens rolle?

HR-chefen spiller en vigtig rolle i forbindelse med en whistleblowerordning. Her er nogle af de typiske ansvarsområder, som en HR-chef kan have i forbindelse med implementering og drift af en whistleblowerordning: 1. Udvikling af politikker og retningslinjer: HR-chefen kan være ansvarlig for udviklingen af politikker og retningslinjer, der omfatter whistleblowerordningen. Dette indebærer at definere processen

Hvad er HR-chefens rolle? Read More »