Hvem opdager svindel i virksomhederne?


Virksomheder mister gennemsnitlig 5 procent af deres årlige omsætning på grund af svindel. Det viser undersøgelse fra Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 42% procent af svindlerne viste sig at være almindelige nsatte, 38 procent ledere og 18 procent ejere/direktører, 

En af argumenterne for whistleblowerordninger på arbejdspladser er, at det ofte er de ansatte, som er de nærmeste til at opdage uacceptable forhold. Dette gælder også svindel. Det er der noget, som tyder på er rigtigt. Af undersøgelsen fremgår nemlig, at ca. 50% af al svindel på en arbejdsplads opdages af ansatte. 

Årsagen er, at ansatte ofte har et indgående kendskab til virksomhedens interne processer og forretningsgange. De ved, hvordan tingene normalt fungerer, og kan derfor lettere opdage unormal adfærd eller uregelmæssigheder. Nogle ansatte er desuden ansat i funktioner, der giver dem større mulighed for at opdage svindel, fx interne revisorer, compliance-personale eller dem, som arbejder i regnskabsafdelingen.

Mange ansatte har også adgang til virksomhedens data og dokumenter, hvilket gør dem i stand til at analysere og sammenligne oplysninger for at identificere eventuelle inkonsekvenser eller uregelmæssigheder.

Undersøgelsen viser også, at arbejdspladser, som underviser ansatte i bekæmpelse af svindel, opklarer svindelsager hurtigere. Det kan være med til at begrænse tabet, for jo hurtigere svindel opdages jo mindre har den alt andet lige fået mulighed for at udvikle sig.