Hvorfor kan en whistleblowerordning hurtig tjene sig selv hjem?

Der er blevet øget fokus på, at virksomheder skal opføre sig korrekt og overholde lovgivningen, men ofte går det langt ud over det. Det er i sig selv ikke ulovligt at producere tøj i lande, hvor de bruger børnearbejdere. Men det er uacceptabelt set med europæiske øjne. Flere og flere aktive forbrugere ønsker ikke at købe varer, der er blevet produceret under uacceptable forhold.

For nogle år siden blev en stor dansk virksomhed afsløret i at skrotte skibe, der blev ophugget under miljø- og arbejdsmæssige forhold på strande i Indien, som var helt uacceptable. Det var ikke ulovligt, men det skabte et enormt problem, da det kom frem. Det var endda uklart, om virksomheden var klar over det, da bortskaffelsen af skibene blev udført via forskellige mellemmænd.

Risikostyring er en central del af enhver organisations eller virksomheds drift. At identificere og håndtere potentielle risici er afgørende for at bevare omdømmet, overholde lovgivningen og beskytte økonomiske interesser. Whistleblowerordninger er blevet stadig mere værdifulde som et proaktivt middel til at opdage og håndtere risici. Det er vores klare opfattelse, at der er gode grunde til at anskaffe sig et whistleblowersystem, selvom lovgivningen ikke kræver det.

En dårlig risikostyring kan nemt resultere i en dårlig bundlinje. Overordnet set kan det være svært at tiltrække kapital, hvis man ikke “har styr på tingene”. Investorer er mere opmærksomme end nogensinde på, at virksomheder drives forsvarligt. Svindel og uetiske forhold er ikke længere blot interne problemer, men noget, som skal redegøres for i medierne, hvis noget går galt. Det kan gå ud over image og omsætning. Banken kan også blive nervøs og måske endda lukke kassen, hvis der ikke er styr på tingene. Kunder og leverandører kan trække sig tilbage.

Hvorfor er det så, at whistleblowerordninger kan være med til at styre risici?

Tag tingene i opløbet

Whistleblowerordninger giver mulighed for tidlig adgang til information om uregelmæssigheder eller risikable forhold. Dette giver mulighed for at tage tingene i opløbet og sikre, at de ikke får lov til at udvikle sig. En tidlig advarsel giver mulighed for at reagere proaktivt og minimere skader, før problemer eskalerer. Medarbejdere (whistleblowere) er ofte de første til at opdage uacceptable forhold og kan via et whistleblowersystem indberette det. 

Blive opmærksom på ukendte risici

Nogle risici kan være skjulte for ledelsen eller øverste ledelseslag. Whistleblowere, der arbejder i forskellige dele af organisationen, kan afdække risici, som ellers ikke ville blive identificeret gennem traditionelle kontrol- og inspektionsprocedurer.

Fremme af en god arbejdskultur

Whistleblowerordninger fremmer en kultur af ansvarlighed og gennemsigtighed inden for organisationen. Når ansatte (whistleblowere) ser, at deres bekymringer tages seriøst, og at der er en whistleblowerordning til at rapportere uregelmæssigheder, er de mere tilbøjelige til at deltage i risikostyringsprocessen.

Tillid og beskyttelse af omdømme

At opretholde en effektiv whistleblowerordning sender et stærkt budskab om organisationens vilje til at beskytte dens interesser og offentlighedens interesser. Dette opbygger tillid og beskytter omdømmet, da det viser, at organisationen tager ansvarlig risikostyring alvorligt.

Selv i mindre virksomheder kan tingene hurtigt gå galt. Brugen af IT overalt er en stor gevinst, men giver også risici, da det er nemt at overføre penge eller blive ramt af hackere. Førhen skulle man have fat i stakkevis af ringbind. Nu giver adgang til IT-systemer et overblik over virksomhedens økonomiske forhold, og man kan få fat i alle typer af finansielle oplysninger eller forretningshemmeligheder, selv når kriminelle opererer fra lande, hvor de sjældent bliver fanget eller straffet.

I dagens komplekse forretningsmiljø er whistleblowerordninger blevet et uundværligt værktøj til risikostyring. De giver organisationer mulighed for at opdage, analysere og håndtere risici på en måde, der ikke kun beskytter deres egne interesser, men også gavner samfundet som helhed. Effektive whistleblowerordninger er ikke kun et krav i mange tilfælde, men også en klog forretningspraksis, der fremmer en sund og ansvarlig organisation.