Fælde: hvordan tæller man antal medarbejdere?

Arbejdspladser med over 49 medarbejdere skal senest 17. december 2023 have indført en whistleblowerordning.