let at bruGE

kompetent
rådgivning

Mobil

vi modtager indberetninger og rådgiver jer

Vi overvåger jeres ordning og modtager indberetninger. I skal ikke have en “admin” eller “sagsbehandler”. Det klarer vi for jer. 

Vi ser på jura, regnskab, bogholderi, arbejdsmiljøregler afhængig af hvad der er relevant. Vi har også mulighed for at rådgive om kommunikation.

Vores eksperter udarbejder et oplæg til jer om hvordan, de foreslår, at I håndterer indberetningen.

Det behøver ikke at være indviklet

bærbar, tablet eller smartphone

Hvis en whistleblower ordning skal kunne fungere, er det vigtigt at det er nemt at indberette – vi gør det så let og enkelt som muligt.  Vores system kan uden introduktion anvendes af alle – hvad enten der indberettes via bærbar, tablet eller smartphone. 

For os  er det vigtigt med mange indgange til en whistleblower ordning – også deraf vores navn “Whistle Tools”. 

gratis app

Vores system kan naturligvis anvendes via browser, men med Whistle Tools løsningen følger også en gratis App, som ansatte kan have adgang til via deres telefon – nemmere bliver det ikke.

rådgivning af eksperter om jura, økonomi, arbejdsmiljø og kommunikation

Når en whistleblower har sendt en indberetning udarbejder vores ekspertteam en gennemgang af sagen, herunder information om hvem de involverede parter er samt en beskrivelse af selve hændelsesforløbet og problemstillingen. Dernæst undersøger vi hvilken lovgivning, der er relevant for sagen og hvilke lovovertrædelser, der kan være tale om. I den sammenhæng laver vi en vurdering af sagens alvor. 

På baggrund af sagsgennemgangen, vores undersøgelser og vurderingen af sagens alvor udarbejder vores eksperter en samlet anbefaling til det videre forløb – til hvad det næste skridt i sagen bør være. Anbefalingen vil typisk omhandle følgende elementer:

  • Er der tale om strafbare forhold?
  • Kan der være anden lovning som er overtrådt?
  • Er der behov for dialog med vidner?
  • Bør afskedigelse eller bortvisning overvejes?
  • Bør der ske en politianmeldelse?
  • Er der behov for gennemgang af bogholderi?
  • Skal der inddrages eksperter i psykisk arbejdsmiljø?
  • Bør der udarbejdes et presseberedskab?

Herudover rådgiver vores juridiske eksperter om de processuelle regler i whistleblower loven.

Vores juridiske rådgivning dækker ikke sagens videre forløb, men vi har et bredt netværk af advokater, revisorer, specialister i sexchikane m.v., som kan bistå. 

hvorfor er det vigtigt med rådgivning

Nogle whistleblower sager kan være relative enkle, men ofte er der en del aspekter, som skal overvejes. Den juridiske rådgivning er ret central, men der er også andre aspekter, som kan være vigtige at få undersøgt. 

Der kan være spørgsmål om virksomhedens sikkerhed eller it-systemer, hvor det kan være nødvendigt at konsultere sikkerheds- eller IT-eksperter

Der kan også være behov for at en revisor eller compliance-ekspert kan bistå med at vurdere og undersøge de påstande, der er fremsat i den anonyme besked, og bidrage til at identificere eventuelle overtrædelser eller uregelmæssigheder. 

Whistleblower sager kan også hurtigt udvikle sig til at være en sag, som skal håndteres i medierne. En kommunikationsekspert kan hjælpe med at udvikle effektive kommunikationsstrategier og beskeder til interne og eksterne interessenter.

 

Vores vision

Den mest enkle og samtidig mest avancereDE løsning

Altid lige ved hånden

De fleste har altid deres smartphone på sig og derfor giver det god mening, at en whistleblower løsning er en app. Hvis man går rundt på byggepladsen, er på vej ud til en kunde eller arbejder på lagret så er det ikke sikkert man har en bærbar lige foran sig.

Altid eksperter klar

Selvom vores løsning er meget enkelt er den samtidig en af de mest avancerede der findes. Alle indberetninger gennemgå inden 24 timer efter vi har modtaget den af jurister og eksperter i arbejdsmiljø.

Vi har en meget høj grad af sikkerhed

Al data er krypteret

Det sekund man trykker send krypteres de oplysninger, som whistlebloweren har indtastet, og sendes krypteret. 

Data opbevares i eu

Vi bruger kun hostere, som opbevarer data inden for EU. 

GDPR

Vi lever selvfølgelig op til at krav om tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav i GDPR. 

DPO

Vi har vores egen interne databeskyttelsesrådgiver, som følger lovgivningen tæt og sørger for at vi altid er på forkant når der sker ændringer.

open source

Vores system er udviklet på samme platform, som det Statens IT bruger, hvor en række ministerier og Rigspolitiet er koblet op. 

penetrationstest

Vores system bliver jævnligt testet for at være sikker på, at der ikke er “bagdøre”, som hackere kan smutte ind ad. 

faq

Ja, man får som kunde altid juridisk rådgivning som en del af pakken. En whistleblower løsning er ikke meget værd, hvis man ikke ved hvad man skal gøre når det bliver brugt – altså når der kommer en indberetning fra en whistleblower 

Vores system er udviklet på standardplatformen Globaleaks, der anvendes af mange tusinde brugere i hele verden. I Danmark anvendes af en række ministerier, som fx Skatteministeriet og Uddannelse- og Forskningsministeriet, en række kommuner, Statens IT, Rigspolitiet, internationale organisationer som Amnesty International og Transparency International samt en lang række virksomheder. 

Vores løsning er en one-stop-shop løsning, hvor vi tager os af alt. I skal ikke selv være administrator og I skal ikke selv sørge for at vedligeholde jeres setup. Det klarer vi for jer.

Vi har udarbejdet en skabelon til den nødvendige juridiske dokumentation. Den indholder bl.a. formål med ordningen, anvendelsesområde, hvordan whistleblowere beskyttes, indberetningsprocedure, undersøgelse, undersøgelse og opfølgning, rapportering og dokumentation samt kommunikation og træning af medarbejdere.

Når en whistleblower ordning bliver brugt, sendes der i systemet fortrolige og følsomme oplysninger afsted – det kan fx dreje sig om svindel eller sexchikane. Det er derfor vigtigt, at ens GDPR-dokumentation opdateres, så whistleblower ordningen også fremgår.

Ja, vi er eksperter på det område og har et tæt samarbejde med revisorJURA på det område