rådgivning fra de bedste

Mød vores eksperter

Når vi har modtaget en indberetning, gennemgår vi den ikke alene juridisk, vi inddrager også vores erfarne eksperter efter efter behov. Hvis der fx er tale om en sag vedrørende sexcikane, vil vores ekspert i arbejdsmiljø bliver inddraget. 

advokat
Hans fogtdal

Advokat
Hans Fogtdal

Advokat (H). Ekspert i økonomisk kriminalitet. Tidligere vicestatsadvokat hos SØIK (Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). Erhvervsadvokat igennem 10 år hos førende advokatfirmaer i København med møderet for Højesteret og ført 30 Højesteretsager. Mastergrad fra New York University og arbejde i Los Angeles. 

Forfatter til Børskriminalitet fra 2015, Børsstrafferet fra 2017 og medforfatter til bogen Politiklageordningen fra 2012. Medforfatter til ny Kommenteret Hvidvasklov.

Læs mere: www.hflaw.dk

ekspert i arbejdsmiljø
Henrik gliese

Ekspert i arbejdsmiljø
Henrik Gliese

Direktør og ejer af ARBEJDSMILJØEksperten igennem næste 20 år, Virksomheden har afdelinger over hele Danmark. og rådgiver i alle typer af arbejdsmiljøspørgsmål, lige fra psykisk arbejdsmiljø til biologisk, kemisk, fysisk arbejdsmiljø.

Læs mere: www.ameksperten.dk.

 

ekspert i krisekommunikation
benny damsgaard

Ekspert i krisekommunikation
Benny Damsgaard

Partner og direktør i conXus Public Affairs. Mange års erfaring med mediemæssig krisehåndtering i toppen af erhvervsliv og politik. Blandt meget andet tidligere kommunikationschef for Det Konservative Folkeparti og politisk rådgiver for Dansk Industris adm. direktør. Har siden 2016 rådgivet danske og internationale klienter om påvirkning af det danske politiske system og håndtering af mediemæssige kriser.

Er fast politisk kommentator i en række danske medier og ekstern lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. 

Læs mere: www.conxusreps.com/conxuspa

ekspert i økonomisk kriminalitet
Jakob Dedenroth Bernhoft

ekspert i økonomisk kriminalitet
Jakob Dedenroth Bernhoft

Cand.jur og certificeret DPO (Data Protection Officer). Rådgiver om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask. Har siden 2016 udviklet og rådgivet om whistleblowerordninger og er CEO i Whistle Tools. Har været juridisk chef i FSR – danske revisorer og KPMG samt kontorchef i Finansrådet (nu Finans Danmark) og forretningsudvikler hos Deloitte. 

Er ofte brugt i medierne som ekspert, hvor han er citeret og har optrådt mere end 2.500 gange (jf,. Infomedia).

 

Professionel håndtering er afgørende

Det er afgørende at whistleblower sager behandles professionelt og at uregelmæssigheder bliver undersøgt og håndteret korrekt. Her spiller vores eksperter en stor rolle. De færreste organisationer har specialister inden for alle de områder, som en whistleblower sag kan omhandle. Det har vi – og de er tilmed uafhængige af den pågældende organisation. 

Efterforskning og bevisindsamling: At fastslå sandheden bag whistleblowerens påstande kan være en kompleks opgave. Det kræver ofte grundig efterforskning og indsamling af beviser, herunder dokumentation, vidneudsagn og elektroniske spor. 

Fortrolighed og beskyttelse: Whistlebloweren har ret til at forblive anonym eller kræve fortrolighed i visse tilfælde. Dette kan gøre det udfordrende at håndtere og kommunikere om sagen, især når det involverer følsomme oplysninger.

Etiske dilemmaer: Organisationer kan stå over for etiske dilemmaer i håndteringen af whistleblower sager. Dette kan omfatte spørgsmål om, hvordan man balancerer beskyttelsen af whistlebloweren med organisationens interesser, eller hvordan man håndterer konflikter mellem medarbejdere.

Jura: Whistleblower sager er ofte underlagt kompleks lovgivning. Det er vigtigt at forstå og overholde de gældende love og regler for at sikre, at whistlebloweren beskyttes, og at organisationen overholder sine juridiske forpligtelser.

 

Omdømmemæssige udfordringer: Whistleblower sager kan have betydelige omdømmemæssige konsekvenser for organisationen. Håndtering af medieopmærksomhed og offentlig opinion kræver strategisk kommunikation og krisehåndteringsevner.

Interne konsekvenser: En whistleblower sag kan påvirke organisationens interne dynamik og kultur. Det kan føre til mistillid, konflikter og ændringer i arbejdsmiljøet, som organisationen skal håndtere.

Risiko for retssager: Whistleblower sager kan resultere i retssager, hvor organisationen eller whistlebloweren kan forfølge deres rettigheder eller påståede krav. Dette kan medføre betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser.

 

få lavet et servicetjek

Når man implementerer en whistleblower ordning er det en god anledning til at overveje, om der er noget, som kan fungere bedre. Har man den arbejdskultur, som man gerne vil have? Er der et fornuftigt kontrolmiljø på økonomisiden? Er der overblik over de risici, som er forbundet med drift af virksomheden? Er man klædt på til at håndtere medierne, hvis helvede bryder løs? 

Det er med at få taget tingene i opløbet og det mest optimale er, hvis der ikke bliver brug for whistleblower ordningen fordi tingene fungerer godt. 

Det gælder om at have en sund virksomhed og en god arbejdskultur. Det giver tilfredse og produktive ansatte. Det kan være med til at tiltrække nye medarbejdere og holde på dem, der allerede er der. Det giver virksomheden et godt omdømme.

Tag fat i vores eksperter og hør, hvordan de kan hjælpe dig med at forebygge, at whistleblower sager opstår.