WHISTLEBLOWER ordning


RÅDGIVNING OM JURA, ØKONOMI, 

ARBEJDSMILJØ OG KOMMUNIKATION

blive godt klædt på - gratis guide

13 sider guide med meget af det, som du skal vide om whistleblowerordninger. 

Hvad er en whistleblowerordning? Hvilke stiller det til arbejdspladsen? Hvad kan indberettes? Hvordan håndteres en indberetning? Det er noget af det, som gennemgås i vores guide. 

Mange indberetninger angår sexchikane og svindel. Det ser vi også nærmere på. 

Du kan også læse mere i vores Whistle Hub.

Når du downloader guiden accepterer du samtidig, at vi kontakter dig efterfølgende med henblik på markedsføring

Vi sælger ikke halve løsninger

Det er ikke svært at tegne abonnement på et whistleblower system. Udfordringen kommer, når det bliver brugt – når en whistleblower sender en indberetning. For hvordan håndterer man en sag om sexchikane eller mistanke om bedrageri? Det er de færreste virksomheder klædt på til selv at tage sig af. Derfor tilbyder vi også hjælp i form af rådgivning, når der kommer en indberetning. Vi sælger en whistleblower løsning og ikke bare et IT-system.  

CEO Jakob Dedenroth Bernhoft

Mange virksomheder har ikke egne jurister ansat. 

Vi har derfor valgt at inkludere juridisk rådgivning i vores pakke

Mange har ikke jurister ansat

derfor tilbyder vi
juridisk rådgivning

CEO Jakob Dedenroth Bernhoft
Særligt til medarbejdere, som ikke arbejder ved computeren

Med vores App kan det ikke blive nemmere

Den koster ikke ekstra

med vores app kan det ikke blive nemmere

den koster ikke ekstra

HOS OS FÅR DU EN A-Z LØSNING lige ved hånden

SYSTEM & APP

Sikkert og enkelt at bruge. Bygger på en platform, som bruges af bl.a. af ministerier, Statens IT, Rigspolitiet og kommuner

Administration

Du skal ikke have en administrator eller oprette brugere. Du får ikke brug for manualer eller oplæring af medarbejdere

overvågning

Vi sørger for at overvåge dit system og modtager de beskeder, som kommer fra whistleblowere (ansatte)

DOKUMENTER

Du får adgang til vores videncenter med alt hvad du skal bruge, som fx. whistleblowerpolitik, juridisk dokumentation, skabeloner og informationsmateriale.

juridisk rådgivning

Vi gennemgår indberetninger fra whistleblowere (ansatte) og foretager en indledende vurdering i forhold til jura, økonomi, arbejdsmiljø og kommunikation.

support

Vi har selvfølgelig support og er klar til at svare på spørgsmål om systemet og hvordan jeres løsning fungerer. 

Vi har vores egen certificereDE
GDPR-rådgiver

DOKUMENTER

Find informationssmateriale, som kan bruges til ansatte, ledelse og bestyrelse, whistleblower politik, juridisk dokumentation, opdatering af jeres GDPR. Læs nyheder og artikler og meget andet, som er relevant, når man har en whistleblower ordning.

Det er kun kunder, som har adgang til vores dokumenter.

WHISTLE HUB

Læs om de krav, som whistleblower loven stiller, nyheder og blogindlæg. Her kan du også finde cases og holde øje med hvor langt de andre EU-lande er med implementeringen af whistleblowerdirektivet.

Whistle Hub er for alle, som arbejder med eller interesserer sig for whistleblowere, whistleblowing og whistleblower ordninger. 

ABONNEMENT & PRISER

Prisen på et Whistle Tools abonnement afhænger af antal ansatte. Alle vores abonnementer inkluderer den fulde pakke. Alle priser er for et års abonnement. Vi har intet opstartsgebyr.  

JEg vil gerne kontaktes

FAQ

Hvem skal have en whistleblower ordning?

Efter whistleblower loven skal arbejdspladser – virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger m.v. –  med over 49 medarbejdere have en whistleblower ordning. Ordningen skal kunne benyttes af ansatte, som sidder inde med viden om ulovlige forhold og som ikke ønsker at stille sig frem.

Hvis man har under 50 medarbejdere er det ikke et krav, at man har en ordning, men flere og flere vælger at få det. Det gælder især sportsklubber og andre foreninger, hvor der kommer børn. Der er også en del andelsboligforeninger, som har valgt at have en ordning.

Loven stiller krav om interne undersøgelser

Whistleblower loven stiller en række krav til hvordan en indberetning fra en whistleblower skal behandles. Virksomheder uden egne jurister vil normalt få brug for ekstern rådgivning, for at kunne løfte opgaven. 

Det fremgår af loven, at der skal iværksættes en intern undersøgelse af det forhold, som er blevet indberettet. Hvis der er mistanke om overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning, bør politianmeldelse eller anmeldelse til relevant tilsynsmyndighed overvejes. 

Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat på arbejdspladsen, så skal det vurderes, om der eventuel skal være disciplinære sanktioner som fx advarsel eller afskedigelse. 

Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan den relevante opfølgning fx være en undersøgelse af, om der er kontrakter som skal ophæves.   

Der er ikke krav om en it-løsning

Whistleblower loven stiller ikke krav om, at en whistleblowerordning skal være et IT-system, men stort set alle vælger at tegne abonnement på en IT-løsning. I princippet vil man kunne hænge en fysisk postkasse op på en væg, som en whistleblower kan lægge en besked i. 

Det giver imidlertid nogle praktiske udfordringer, da whistlebloweren efter senest 3 mdr. får en skriftlig redegørelse om hvordan man har fulgt op på indberetningen. Det er svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre med en fysisk postkasse medmindre whistlebloweren ikke er anonym.

 

 

 

 

Pas godt på fortrolige og følsomme oplysninger - GDPR

Da en besked i et whistleblowersystem i sagens natur vil angår fortrolige oplysninger om overtrædelse af lovgivning, interne regler i virksomheden, chikane eller andet, så er det vigtigt, at der er den fornødne sikkerhed, så ingen kan læse med. Helt centralt er det, at GDPR overholdes. I rådgiver vi også om i revisorJURA 

En almindelig email giver ikke sikkerhed for, at andre ikke læser med, da det kan sammenlignes med at sende et åbent postkort. Det er også vigtigt, at man er sikker på, at det kun er den, som det er meningen beskeden går til også er den, som kun kan læse beskeden. 

det er ikke et spørgsmål om, men OM hvornår!

For de fleste virksomheder og offentlige myndigheder er det ikke så meget et spørgsmål om ordningen vil blive brugt, men nærmere hvornår det sker.  

Der findes forskellige benchmark for, hvor ofte man kan forvente en indberetning.  Som tommelfingerregel kan man forvente 0,5 indberetning om året pr. 100 medarbejdere. Der er dog store udsving afhængig af hvor velfungerende en arbejdsplads er og hvilken branche, som der er tale om. Nogle arbejdspladser vil nok meget sjældent se den anvendt, mens det sker hyppigere for andre.

Undgå der bliver brug for systemet

Målet er netop at forhindre, at der bliver brug for en whistleblower ordning. Når en medarbejder har behov for at rapportere, er det typisk fordi, der er noget galt.

Det er derfor en god idé, når man implementerer en whistleblower løsning, at undersøge, om der er udfordringer i organisationen. Dette kan omfatte ting, der ikke fungerer optimalt, som et dårligt arbejdsmiljø med mobning og chikane eller ansatte, der ikke overholder arbejdsmiljøreglerne.

Det kan også involvere en gennemgang af processer og forretningsgange. Måden, tingene blev gjort på, kan have haft mening tidligere, men lever måske ikke op til nutidens standarder. For eksempel kan det gælde et kontrolmiljø inden for bogholderi. Er der tilstrækkelig funktionsadskillelse? Er der nogen, der har alle beføjelser og kan godkende indkøb, bogføre og betale fakturaer? Selvom det kan gøre tingene hurtigere, er det en risikabel praksis, der gør det lettere at begå svig.

Derfor stiller vi eksperter til rådighed, der kan udføre en grundig gennemgang af jeres organisation inden for jura, økonomi og arbejdsmiljø. Vi har også eksperter inden for kommunikation, der kan træne medarbejdere til at håndtere kriser og medieinterview. Det går ofte meget hurtigt fra, at et problem opstår, til medierne banker på døren. Derfor er det vigtigt at have en beredskabsplan klar til at styre kommunikationen.”

Hindegade 6
1303 København K
Mail: kontakt@whistle.tools
Tlf. +45 4243 0745

Whistle Tools ApS    CVR 43981285S

LinkedIn