juridisk rådgivning

Vi har jurister, som er specialister i at gennemgå og juridisk vurdere indberetninger fra whistleblowere. 

De står klar til at hjælpe i det øjeblik, der kommer en indberetning.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi modtager

Vi overvåger din whistleblower ordning og tager os af indberetninger

Vi gennemgår

Når vi har modtaget en indberetning gennemgår vi den juridisk

Vi rådgiver

Vi kommer med en juridisk vurdering og et oplæg til, hvordan sagen bør håndteres.

Vi udarbejder en gennemgang af sagen på baggrund af den indberetning, som whistlebloweren har sendt. Her vil typisk fremgår, hvem de involverede parter er, et hændelsesforløb og selve problemstillingen

Vi vil se på hvilken lovgivning, som kan være relevant for sagen og hvilke lovovertrædelser, der kan være tale om, herunder en vurdering af, hvor alvorlig sagen kan være. 

På baggrund heraf udarbejder vi en anbefaling, om hvordan vi mener de næste skridt i sagen bør være. I den forbindelse vil vi også pege på andre områder end de juridiske, som også bør undersøges. Det kan fx dreje sig om regnskabsmæssig eller IT-tekniske problemstillinger.

Der er desuden en række processuelle regler i whistleblower loven, som skal følges. Der er blandt andet krav om at whistlebloweren senest 7 dage efter indberetningen er sendt modtager en kvittering og senest 3 mdr. får en redegørelse for hvordan sagen er håndteret. 

Herudover findes der en lang række regler i whistleblowerloven om beskyttelse af 

Vores juridiske rådgivning dækker ikke den videre gang i sagen, men vi har et bredt netværk af advokater, revisorer, specialister i sexchikane m.v., som kan bistå.  

hvorfor er det vigtigt med rådgivning

Nogle whistleblowersager kan være relative enkle, men ofte er der en del aspekter, som skal overvejes. Den juridiske rådgivning er ret central, men der er også andre aspekter, som kan være vigtige at få undersøgt. 

Der kan være spørgsmål om virksomhedens sikkerhed eller it-systemer, hvor det kan være nødvendigt at konsultere sikkerheds- eller IT-eksperter

Der kan også være behov for at en revisor eller compliance-ekspert kan bistå med at vurdere og undersøge de påstande, der er fremsat i den anonyme besked, og bidrage til at identificere eventuelle overtrædelser eller uregelmæssigheder. 

 

Whistleblowersager kan også hurtigt udvikle sig til at være en sag, som skal håndteres i medierne. En kommunikationsekspert kan hjælpe med at udvikle effektive kommunikationsstrategier og beskeder til interne og eksterne interessenter.